Marta & JurisLove story

 Make up & hair: Helga Sakne | Dress: Zane Zaharova | Knit: @Dafneknits